បដា

ការត្រួតពិនិត្យគុណភាព

QC វិជ្ជាជីវៈ

ប្រព័ន្ធ QC គឺជាការដុតនំខ្លាំងបំផុតរបស់យើង។ក្រុម QC របស់ Suncha ត្រូវបានដឹកនាំដោយ Hongliang Ye ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកគ្រប់គ្រងគុណភាពរបស់យើង និងមានបទពិសោធន៍ច្រើនជាង 15 ឆ្នាំ។ក្រោម​ការ​ណែនាំ​របស់​លោក​មាន​មន្ត្រី​ត្រួតពិនិត្យ​គុណភាព​សរុប​៣១​នាក់ និង​អ្នក​ធ្វើតេស្ត​ចំនួន​៧​នាក់​។ពួកគេជួយរោងចក្រគ្រប់គ្រងគុណភាពក្នុងមុខតំណែងរៀងៗខ្លួន។ពួកគេត្រូវបានចែកចាយនៅក្នុង IQC, IPQC, OQC និងដូច្នេះនៅលើ។

 QC វិជ្ជាជីវៈ (1)
 QC វិជ្ជាជីវៈ (2)