បដា

ពិព័រណ៍ និងព្រឹត្តិការណ៍

ពិព័រណ៍ និងព្រឹត្តិការណ៍

  • ពិព័រណ៍ IHA

    ពិព័រណ៍ IHA

    ចាប់ពីចុងខែកុម្ភៈ ការលក់កំពូលរបស់ Suncha នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិក ដើម្បីចូលរួមនៅក្នុង IHA ដែលធ្វើឡើងនៅទីក្រុង Chicago នៅថ្ងៃទី 4-7 ខែមីនា។IHA ត្រូវបានគេហៅថា Inspired Home Show ផងដែរ។ផលិតផល​ថ្មី។ការរចនាច្នៃប្រឌិត។និន្នាការអ្នកប្រើប្រាស់។ទិន្នន័យចុងក្រោយ។ការយល់ដឹងពីអ្នកជំនាញ។ពណ៌ក្តៅបំផុត។នោះគ្រាន់តែជាសំ...
    អាន​បន្ថែម