បដា

រចនា

Acacia Wood — ស៊េរីថ្មម៉ាប

សុទ្ធ​តែ​សាមញ្ញ ជា​ស្នាដៃ​នៃ​វត្ថុធាតុដើម​ធម្មជាតិ។

Acacia Wood — ស៊េរីរួម

លំនាំរួមគ្នាដ៏ស្រស់ស្អាតបង្កើនដោយអ្នកមាន។

Mango Wood-White Washed Series

ធ្វើដោយដៃនៃឈើស្វាយជាមួយនឹងពណ៌ស។

ឈើកៅស៊ូ - ស៊េរីលាងខ្មៅ

ធ្វើដោយដៃពីឈើកៅស៊ូរឹងជាមួយនឹងពណ៌ខ្មៅ។